Reglar i barnehage og skule

Reglar i barnehage og skule

Reglar kan bli sett på som spelereglar i arbeidet med å utvikla trygge og gode oppvekstmiljø. 

Barnehagane har sine eigne reglar, tilpassa barna i barnehagen.

For skulane har Sauda kommune eit felles ordensreglement. Det ligg til grunn for vurdering i orden og åtferd.

Lokal forskrift om ordensreglement for Sauda kommune.