Revisjon av plan

Revisjon av plan

Planen for eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø skal ha ein årleg revisjon. Planen blir vedteke administrativt.

Versjon 2: Revidert og vedteke med endringar 15.06.22. 

Versjon 1: Revidert og vedteke 17.09.21