Trivselsfremjande tiltak

Alle barnehagane og skulane jobbar kvar dag for å fremja trivsel for alle barn og unge.

Det er nokre felles tiltak for alle barnehagar og skular. Desse er blant anna:

  • Alle barnehagane og skulane i Sauda har flotte naturperler nær seg, og brukar desse til fysisk aktivitet, leik og læring - heile året. 
  • Felles plan og samarbeid om aktivitetar som skal sikra trygge og gode overgangar for barn og unge. 
  • Alle som startar i 1.klasse får ein fadder frå 4./5.klasse som tar seg ekstra godt av dei.
  • Alle i 7.klasse reiser på leirskule saman, for å bli kjend før dei skal i nye klassar på ungdomsskulen.
  • Føresette til alle klassane i heile grunnskulen har ansvar for å arrangera  to klassemiljøtiltak per skuleår.

I tillegg til dei daglege tiltak, har alle barnehagar og skular nokre årlege aktivitetar og arrangement som har til føremål å skapa samhald, trivsel og inkludering for alle. Desse kan du få oversikt over her: 

Tipshefte arbeid med klassemiljø/grupper:

 https://forandringsfabrikken.no/files/trygtiklassen_liten_pdf_web.pdf

 

Trivselsfremjande tiltak

Brakamoen barnehage SA
Trivselsfremjande tiltak Brakamoen barnehage SA
Trivselsfremjande tiltak Brakamoen barnehage SA
Månad: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
Heile året Ein dag i veka har barnehagen grupper på tvers av avdelingane. Brakamoen barnehage SA er livsglede-barnehage, og dei eldste besøkjer bebuarane på Åbøtunet ein gong per månad for å spreia glede for dei eldre. Bursdagsmarkering for alle barn på bursdagen.
August
September Felles bursdagsfeiring for barnehagen 21.september
Oktober Haustfest
November
Desember Nissefest Juleverkstad Lucia Kyrkjevandring for føreskulebarna.
Januar Brakamoen-rennet (skirenn)
Februar Samefolkets dag - markering med aktivitetar ute. Karneval
Mars Kyrkjevandring for førskulebarna Påskefrokost avdelingsvis før palmehelga.
April
Mai Basar Brakamoen-leikene (idrettsdag)
Juni Overnatting i barnehagen for førskulebarna. Tur til Rondehaugen for førskulebarna

 

Leabøen barnehage
Trivselsfremjande tiltak i Leabøen barnehage
Trivselsfremjande tiltak i Leabøen barnehage
Månad: Trivselfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
August Miljødag: vennefest
September Miljøveke: Fokus på HMS og brannvern
Oktober Haustfest med barn og foresatte Barnehagen sin bursdag Markering av verdensdagen for psykisk helse Markering av FN-dagen
November Byteveke (byting av klede og leiker)
Desember Juleball Lucia Nissefest Livsglede for eldre: Besøkja eldre og få besøk av eldre
Januar Ski- og aktivitetsdag
Februar Karneval Markering av Samefolkets dag
Mars Regnbueløvefest Barnehagedagen Påskefrukost med føresette
April
Mai Barnas dag - markering av 17.mai
Juni Mot Nuten - fellestur for alle i barnehagen Overnatting i barnehagen for førskulebarna Sommarfest i regi av SU og barnehagen

 

Veslefrikk barnehage
Trivselsfremjande tiltak Veslefrikk barnehage
Trivselsfremjande tiltak Veslefrikk barnehage
Månad: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
Heile året Felles lunsj siste fredag kvar månad Felles korøving kvar torsdag Framføring av arbeid, prosjekt avdeling/team har jobba med for andre avdelingar.
August
September
Oktober Bursdagsfest for barnehagen
November Felles tema på heile huset: kunst, kultur og kreativitet Lysfest med føresette (Avslutning av temarbeidet)
Desember Luciaopptog på huset og i Torsveien (barneboligar) Felles julevandring Felles nissefest
Januar
Februar Markering av samefolkets dag Karneval/fastelaven
Mars Markering av barnehagedagen Påskefrukost med føresette Påskevandring i barnehagen
April Felles aktivitetsdag
Mai 17.mai tog til Åbøtunet
Juni Overnatting i barnehagen for førskulebarna. Sommarfest med føresette og øvrig slekt

 

Rustå barnehage
Trivselsfremjande tiltak Rustå barnehage
Trivselsfremjande tiltak Rustå barnehage
Månad: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
Heile året Felleskor/-samling kvar fredag
August
September
Oktober Markering av FN-dag og haustfest
November Brannvernveke
Desember Nissefest Luciamarkering med føresette Julelunsj
Januar
Februar Markering av samefolkets dag Karneval Aktivitetsdag ute
Mars Påskefrukost med føresette
April
Mai Øving til 17.mai tog Aktivitetsdag ute
Juni Sommarfest med føresette Avslutning på kveldstid for føreskulebarna.

 

Risvoll skule
Trivselsfremjande tiltak Risvoll skule
Trivselsfremjande tiltak Risvoll skule
Månad: Trivselfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsefremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
August Bli kjend-tur til Skeivane
September Joggedag
Oktober Felles leseprosjekt
November Grendakveld BliMe-dansen
Desember Lucia Julespelet med gudsteneste for 3. og 5.trinn Juleverkstad Felles adventssamlingar Fotballturnering
Januar
Februar LAMIS-dag
Mars Felles skidag
April Innebandyturnering siste veke før påskeferien Påskefrukost for alle i gymsalen
Mai Søppelplukking Togøving til 17.mai Vikinggarden Bukkøy
Juni Sommarfest med foreldre og elevar

 

Fløgstad skule
Trivselsfremjande tiltak Fløgstad skule
Trivselsfremjande tiltak Fløgstad skule
Månad: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
August
September
Oktober
November
Desember Lucia Grautfest for heile skulen
Januar
Februar Skulens kveld
Mars Påskefrukost/lunsj
April
Mai
Juni Stikkballturnering Sommaravslutning

 

Austarheim skule
Trivselsfremjande tiltak Austarheim skule
Trivselsfremjande tiltak Austarheim skule
Månad: Trivselfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
Heile året Fellessamling og sangstund for heile skulen kvar veke. Elevar i 7.klasse er trivselsleiarar i friminutt og organiserer aktivitet som alle kan få vera med på.
August
September
Oktober
November
Desember Nissefest
Januar
Februar Grendakveld
Mars
April
Mai
Juni Sommarfest

 

Sauda ungdomsskule
Trivselsfremjande tiltak Sauda ungdomsskule
Trivselsfremjande tiltak Sauda ungdomsskule
Månad: Trivselfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak: Trivselsfremjande tiltak:
Heile året Ungdomsarbeidar har ulike trivselstiltak i friminutt for ungdommane kvar veke. Ungdomsklubben er open etter skuletid ein dag i veka. Felles leksehjelp der dei som vil kan koma. Servering av mat.
August MOT-elevar tar i mot nye 8.klassingar
September MOT til å glede-dag
Oktober Solidaritetsdag
November Fotballturnering
Desember Juleball
Januar
Februar Skidag for trinn/klassar
Mars Skidag for heile skulen MOT-elevar besøkjer 7.klasse ved barneskulane.
April
Mai Fargeløpet Opptur
Juni Elevar på 7.trinn får MOT-sekk av skulen