Dokumentera

Barnehagen og skulen skal dokumentera at tiltaka har redusert og/eller fjerna uro for miljøet til barn/unge. 

 

 Rettleiar for skulemiljøsaker, Udir