Trivselsfremjande tiltak

Barnehagane og skulane skal jobba aktivt for å fremja eit trygt og godt miljø for alle.  Dette er noko det blir jobba med kvar dag. 

Det er nokre felles tiltak for alle barnehagar og skular. Desse er blant anna:

 • Alle barnehagane og skulane i Sauda har flotte naturperler nær seg som dei brukar til fysisk aktivitet, leik og læring - heile året. 
 • Alle barnehagar og skular har ein trivselsplan med tiltak/aktivitetar som har til føremål fremja sosial læring og bidra til eit trygt, godt og inkluderande miljø for alle. Denne planen blir årleg revidert saman med barn/unge, tilsette og føresette. 
 • Me har felles planar og eit godt samarbeid om aktivitetar som skal sikra trygge og gode overgangar for barn og unge. 
  • Overgang heim - barnehage
  • Overgang barnehage - barneskule
  • Overgang barneskule - ungdomsskule
  • Overgang ungdomsskule - vidaregåande skule
 • Alle som startar i 1.klasse får ein fadder frå eldre klassetrinn som tar seg ekstra godt av dei.
 • Alle elevar i 7.klasse reiser på leirskule saman. Slik kan dei bli kjend før dei skal i nye klassar på ungdomsskulen.
 • Det blir lagt vekt på å byggja eit sterkt foreldrefellesskap i barnehage og skule.

 

Tips til arbeid med gruppe-/klassemiljø: