Revisjon av plan

Planen for eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø skal ha ein årleg revisjon.

Revidert og vedteke 17.09.21