Setja inn tiltak

Tiltak skal først og fremst føre til at uønska handlingar og haldningar blir stoppa. Tiltaka skal også styrkja kjensla av å bli sett, tålt og høyra til i fellesskap med andre.

  • Tiltak blir dokumentert og evaluert i det digitale verktøyet Stafettloggen. 
  • Reglementet styrer kva tiltak den tilsette kan bruka til å stoppa uønska handlingar og haldningar.
  • Handlingsrettleiar for BTI skal brukast ved uro for barn og unge si sosiale læring og utvikling.