Halvårsvurdering

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Halvårsvurdering

Alle elevar har rett til halvårsvurdering. Dei skal få ei tilbakemelding frå lærar om korleis dei "ligg an" i høve læringsutbyte.

  • Eleven skal få ei halvårsvurdering i kvart fag, orden og åtferd.
  • Elevane får halvårsvurdering to gonger per skuleår,  i desember - januar og i mai - juni.
  • Halvårsvurdering blir gitt munnleg, som del av undervegsvurderinga i den ordinære opplæringa.
Halvårsvurdering i orden og åtferd
  • Eleven får ei vurdering opp mot ordensreglementet.
  • Det er kontaktlærar som skal gi denne.
Halvårsvurdering i fag

 

  • Eleven får ei vurdering opp mot kompetansemåla i faga.
  • Det er faglærar som skal gi denne.