Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram

Hvem har rett til introduksjonsprogram?
  • Flyktninger som nylig har kommet til Norge, og som trenger grunnleggende kvalifisering har rett til introduksjonsprogram. Personer som er familiegjenforente med flyktninger kan også ha rett til introduksjonsprogram.
  • Kommunen vurderer om personen er i målgruppa for ordningen og fatter et vedtak om tildeling av program (eller avslag).
Hva består et introduksjonsprogram av?
  • Hoveddelen av introduksjonsprogrammet består av opplæring i norsk og samfunnsfag og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. IMDI har utarbeidet informasjon om introduksjonsprogrammet på flere språk: https://www.imdi.no/om-imdi/brosjyrer-handboker-og-veiledere/velkommen-til-introduksjonsprogram/
  • Alle som deltar i programmet skal i samarbeid med programrådgiver utarbeide en individuell plan for opplæring og tiltak som er tilpasset den enkelte deltaker.
Når er undervisningen?

Alle som deltar på introduksjonsprogram har individuelt program.

Introduksjonsprogrammet skal være på fulltid, det vil si:

  • 37,5 timer per uke for et program uten krav til forberedelser eller etterarbeid, eller
  • 30 timer per uke for et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet
Hvor er undervisningen?

Griegs gate 40, 4200 Sauda

Påmelding

Dersom du skal søke om introduksjonsprogram må du kontakte introduksjonstjenesten personlig.

 

Sauda kommune tilbyr ikke bofellesskap for flyktninger.

Åpningstider

08:00 - 15:30

Adresse