Arealplan

Planleggingsoppgavene i Sauda kommune innen arealbruk er lagt til teknisk enhet, forvaltningsavdelingen.

Avdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og oppfølging av kommunens arealdel.

Alle høringsdokumenter i forbindelse med planarbeid blir publisert på kommunens nettside.

Vedtatte reguleringsplaner finner du i kommunekartet.


Hvilke krav stilles?

Jfr. Plan- og bygningsloven §27.1, 12-3 skal planen utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form.

Behandlingstid

Fra forespørsel om regulering oversendes, til planen er vedtatt av kommunestyret, vil det normalt ta mellom 0,5 til 1 år. Saksbehandlingstiden vil avhenge av medgått tid til selve utarbeidelsen av planen, og graden av konflikter.

Gebyrer

Reguleringsplan/detaljregulering
Reguleringsplan/detaljregulering Gebyr 2019
Inntil 10 daa Kr 25 500
10 - 20 daa Kr 30 600
Over 20 daa Kr 30 600
Utover 20 daa, per daa Kr 1 530
Inntil 10 hytter Kr 25 500
10 - 20 hytter Kr 30 600
Utover 20 hytter, per daa Kr 1 530

 

Reguleringsplan/detaljregulering - mindre endring
Reguleringsplan/detaljregulering - mindre endring Gebyr 2019
Inntil 10 daa / inntil 10 hytter Kr 8 160
10 - 20 daa / 10 - 20 hytter Kr 8 160
Over 20 daa / Over 20 hytter Kr 8 160
Marianne Tangeraas
Avdelingsleder plan og forvaltning
E-post
Telefon 52 78 62 25
Mobil 415 52 210

Åpningstider

Man: 09.00 - 15.00
Tirs: Stengt
Ons: 09.00 - 15.00
Tors: 09.00 - 16.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart