Arealplan

Planleggingsoppgavene i Sauda kommune innen arealbruk er lagt til teknisk enhet, forvaltningsavdelingen.

Avdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og oppfølging av kommunens arealdel.

Alle høringsdokumenter i forbindelse med planarbeid blir publisert på kommunens nettside.

Vedtatte reguleringsplaner finner du i kommunekartet.


Hvilke krav stilles?

Jfr. Plan- og bygningsloven §27.1, 12-3 skal planen utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form.

Behandlingstid

Fra forespørsel om regulering oversendes, til planen er vedtatt av kommunestyret, vil det normalt ta mellom 0,5 til 1 år. Saksbehandlingstiden vil avhenge av medgått tid til selve utarbeidelsen av planen, og graden av konflikter.

Gebyrer

Reguleringsplan/detaljregulering
Reguleringsplan/detaljregulering Gebyr 2020
Inntil 10 daa Kr 26 000
10 - 20 daa Kr 31 000
Over 20 daa Kr 35 000
Utover 20 daa, per daa Kr 1 600
Inntil 10 hytter Kr 26 000
10 - 20 hytter Kr 31 000
Utover 20 hytter, per daa Kr 1 600

 

Reguleringsplan/detaljregulering - mindre endring
Reguleringsplan/detaljregulering - mindre endring Gebyr 2020
Inntil 10 daa / inntil 10 hytter Kr 10 000
10 - 20 daa / 10 - 20 hytter Kr 12 000
Over 20 daa / Over 20 hytter Kr 14 000
Marianne Tangeraas
Avdelingsleder plan og forvaltning
E-post
Telefon 52 78 62 25
Mobil 415 52 210

Åpningstider

Man og Ons: 09.00 - 15.00
Tirs og Tors: 12.00 - 15.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart