Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg reguleres av "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" - kapittel 7.

Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår.

I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie.

Feieren bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringen sin art og omfang. Feieren setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn etter en behovsprøving.

Varsel om feiing og tilsyn vil bli sendt ut på SMS. Dersom tidspunktet ikke passer, så må du ta kontakt med feieren - se kontaktinformasjon til høyre.

Gebyr

Feiing og tilsyn av pipe og ildsted
Feieavgift 2020
Feie og tilsynsavgift Kr 475
Feiing og tilsyn, hytter Kr 475
Steinar Albrethson
Feiar
E-post
Mobil 901 32 164

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart