Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg reguleres av "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" - kapittel 7.

Kort om tjenesten

  • Fra 01.01.17 utføres det feiing og tilsyn etter behov. Dette gjelder både bolig og fritidsbolig.
  • Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til et fyringsanlegg blir det foretatt kontroll av anlegget.
  • Det foretas ellers tilsyn på forespørsel, eller der det er mistanke om feil/mangler ved fyringsanlegget.

Dersom de ønsker å avtale tid for feiing, har behov for innvendig feiing eller ved andre henvendelser, ta kontakt med feier.

Gebyr

Feieavgift 2018
Feie og tilsynsavgift Kr 280
Feiing og tilsyn, hytter Kr 170
Steinar Albrethson
Daglig leder
E-post

Åpningstider

Telefontid:
07.00 - 08.00 og 15.00 - 16.00

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart