Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg reguleres av "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" - kapittel 7.

Kort om tjenesten

  • Fra 01.01.17 utføres det feiing og tilsyn etter behov. Dette gjelder både bolig og fritidsbolig.
  • Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til et fyringsanlegg blir det foretatt kontroll av anlegget.
  • Det foretas ellers tilsyn på forespørsel, eller der det er mistanke om feil/mangler ved fyringsanlegget.

Dersom du ønsker å avtale tid for feiing, har behov for innvendig feiing eller ved andre henvendelser, ta kontakt med feier.

Gebyr

Feiing og tilsyn av pipe og ildsted
Feieavgift 2020
Feie og tilsynsavgift Kr 475
Feiing og tilsyn, hytter Kr 475
Steinar Albrethson
Feiar
E-post
Mobil 901 32 164

Åpningstider

Telefontid:
07.00 - 08.00 og 14.00 - 15.00

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart