Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg reguleres av "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" - kapittel 7.

På slutten av året 2020 vedtok Kunnskapsdepartementet ny betegnelse på feier. Fra og med nå er feier byttet ut med brannforebygger. Tittelen brannforebygger gjenspeiler bedre jobben de gjør, og markerer bedre at de har spesialkompetanse på forebyggende arbeid. Alle feierens oppgaver – enten det er tilsyn og kontroll, feiing av fyringsanlegg eller det er veilednings- og informasjonsarbeid – er å forebygge brann.

Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår.

I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie.

Brannforebygger bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringen sin art og omfang. Brannforebyggeren setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn etter en behovsprøving.

Varsel om feiing og tilsyn vil bli sendt ut på SMS. Dersom tidspunktet ikke passer, så må du ta kontakt med brannforebygger - se kontaktinformasjon til høyre.

Gebyr

Feiing og tilsyn av pipe og ildsted
Feieavgift 2022
Feie og tilsynsavgift Kr 428
Feiing og tilsyn, hytter Kr 428
Kåre Tjemsland
E-post
Mobil 481 48 837

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart