Gebyrer

Totalt gebyr omfatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn.Gebyret rettes mot tiltakshaver og alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Basisgebyr Gebyr 2019
Enebolig inntil 2.etg. Kr 10 000
Tomannsbolig, rekkehus, tarrasseblokk, boligblokk/sammenbygd boligbygg (+ 400 kr pr boenhet) Kr 10 000
Fritidsboliger Kr 10 000
Driftsbygninger / landbruksbygg over 1000m2 BRA Kr 10 000
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mer enn 2 år Kr 4000
Nybygg med bruksformål industri, forretning, kontor, lager, off. bygg mv.* Kr 13 000
Tilbygg bolig Kr 5000
Tilbygg næring (+10 kr per m2 BRA) Kr 5100
Søknadspliktig ombygging Kr 5100
Brygge, molo mv. Kr 3500
Brønn, basseng, dam Kr 1940
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l over 70m2 BRA Kr 4000
Fasadeendring og tilbygg over 50m2 BRA Kr 4500
Bruksendring Kr 3500
Riving Kr 3000
Byggteknisk installasjon, pipe, heis mv. Kr 1940
Oppdeling/sammenføying av seksjoner Kr 1940
Innhegning mot vei, skilt eller reklame Kr 1940
Fradeling av eiendom Kr 1940
Vesentlige terrenginngrep Kr 3500
Vei og parkeringsplasser Kr 3500
Endring av tillatelse Kr 3000
Mindre bygg teknisk arbeid Kr 3500

* I tillegg til basisgebyret betales kr 12,- per m2 BRA

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Gebyr 2019
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr 3000
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, inntil 1000m2 BRA Kr 5000
Stølshus Kr 5000
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mindre enn 2 år Kr 4000
Fasadeendring og tilbygg mellom 0 og 50m2 BRA Kr 3500
Søknadspliktig ombygging Kr 3000
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l. inntil 70m2 BRA Kr 3500

 

Andre gebyr
Andre gebyr
Gebyr 2019
Dispensasjon etter PBL § 19-1 Kr 8160
Igangsettingstillatelse Kr 2480
Søknad om midlertidig brukstillatelse Kr 1000
Registrering av ikke søknadspliktig tak Kr 500
Minstegebyr, andre typer arbeid Kr 1940

Åpningstider

Man: 09.00 - 15.00
Tirs: Stengt
Ons: 09.00 - 15.00
Tors: 09.00 - 16.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda