Gebyrer

Gebyrer

Totalt gebyr omfatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn.Gebyret rettes mot tiltakshaver og alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Basisgebyr Gebyr 2024 Gebyr 2023 Gebyr 2022
Enebolig inntil 2.etg. kr 9 825 kr 9 375 kr 10 620
Tomannsbolig, rekkehus, tarrasseblokk, boligblokk/sammenbygd boligbygg (+ 600 kr pr boenhet) kr 14 410 kr 13 750 kr 10 620
Fritidsboliger kr 9 170 kr 8 750 kr 10 620
Driftsbygninger / landbruksbygg over 1000m2 BRA kr 7 860 kr 7 500 kr 10 700
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mer enn 2 år kr 9 170 kr 8 750 kr 4 290
Nybygg med bruksformål industri, forretning, kontor, lager, off. bygg mv.* kr 18 995 kr 18 125 kr 13 900
Tilbygg bolig kr 8 515 kr 8 125 kr 5 390
Tilbygg næring (+12 kr per m2 BRA) kr 8 515 kr 8 125 kr 5 460
Søknadspliktig ombygging kr 8 515 kr 8 125 kr 5 460
Brygge, molo mv. kr 7 860 kr 7 500 kr 3 750
Brønn, basseng, dam kr 6 550 kr 6 250 kr 2 100
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l over 70m2 BRA kr 7 205 kr 6 875 kr 5 240
Fasadeendring og tilbygg over 50m2 BRA kr 8 515 kr 8 125 kr 5 240
Bruksendring kr 8 515 kr 8 125 kr 5 150
Riving kr 5 895 kr 5 625 kr 3 220
Byggteknisk installasjon, pipe, heis mv. kr 5240 kr 5 000 kr 2 100
Oppdeling/sammenføying av seksjoner Utgår utgår kr 2 100
Innhegning mot vei, skilt eller reklame kr 5 240 kr 5 000 kr 2 100
Fradeling av eiendom kr 5 240 kr 5 000 kr 2 100
Vesentlige terrenginngrep kr 7 860 kr 7 500 kr 3 750
Vei og parkeringsplasser kr 7 860 kr 7 500 kr 3 750
Endring av tillatelse kr 3 275 kr 3 125 kr 3 220
Gebyr ved avbrudd på søknad som er påbegynt behandlet kr 2 305 kr 2 200 kr 2 060
Mindre bygg teknisk arbeid kr 5 240 kr 5 000 kr 3 750
Tiltak i grunnen (terreng/sjø) kr 5 895 kr 5 625 kr 5 200
Andre tiltak kr 6 550 kr 6 250 kr 5 200
Anneks kr 7 205 kr 6 875 kr 5 230

* I tillegg til basisgebyret betales kr 12,- per m2 BRA

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Gebyr 2024 2023 2022
Mindre tiltak på bebygd eiendom kr 7 860 kr 7 500 kr 3 220
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, inntil 1000m2 BRA kr 5 895 kr 5 625 kr 5 350
Stølshus kr 7 860 kr 7 500 kr 5 350
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mindre enn 2 år kr 5 895 kr 5 625 kr 4 290
Fasadeendring og tilbygg mellom 0 og 50m2 BRA kr 7 860 kr 7 500 kr 3 750
Søknadspliktig ombygging kr 7 860 kr 7 500 kr 3 220
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l. inntil 70m2 BRA kr 7 205 kr 6 875 kr 3 750
Anneks kr 5 795 kr 5 530 kr 5 190

 

Andre gebyr

Andre gebyr
Gebyr 2024 2023 2022
Dispensasjon etter PBL § 19-1, per disp. Utgår kr 25 000 kr 16 840
Dispensasjon kategori 1: Dispensasjon fra arealformål i kommune-/reguleringsplan, plankrav og § 1-8 i PBL Kr 25 000 kr 25 000 kr 16 840
Dispensasjon kategori 2: Andre dispensasjoner Kr 15 000 kr 15 000 ny i 2023
Igangsettingstillatelse kr 3 210 kr 3 063 kr 2 660
Søknad om midlertidig brukstillatelse kr 1 510 kr 1 438 kr 1 070
Registrering av ikke søknadspliktig tak kr 610 kr 580 kr 540
Minstegebyr, andre typer arbeid kr 2 345 kr 2 240 kr 2 100
Tiltaksanalyse ifm søknad om tiltak Utgår Utgår Utgår

Åpningstider

Man og Ons: 10.00 - 14.00
Tirs og Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda