Gebyrer

Totalt gebyr omfatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn.Gebyret rettes mot tiltakshaver og alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Basisgebyr Gebyr 2020
Enebolig inntil 2.etg. Kr 10 160
Tomannsbolig, rekkehus, tarrasseblokk, boligblokk/sammenbygd boligbygg (+ 400 kr pr boenhet) Kr 10 160
Fritidsboliger Kr 10 160
Driftsbygninger / landbruksbygg over 1000m2 BRA Kr 10 160
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mer enn 2 år Kr 4070
Nybygg med bruksformål industri, forretning, kontor, lager, off. bygg mv.* Kr 13 210
Tilbygg bolig Kr 5080
Tilbygg næring (+10 kr per m2 BRA) Kr 5190
Søknadspliktig ombygging Kr 5190
Brygge, molo mv. Kr 3560
Brønn, basseng, dam Kr 1980
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l over 70m2 BRA Kr 4070
Fasadeendring og tilbygg over 50m2 BRA Kr 4580
Bruksendring Kr 3560
Riving Kr 3050
Byggteknisk installasjon, pipe, heis mv. Kr 1980
Oppdeling/sammenføying av seksjoner Kr 1980
Innhegning mot vei, skilt eller reklame Kr 1980
Fradeling av eiendom Kr 1980
Vesentlige terrenginngrep Kr 3560
Vei og parkeringsplasser Kr 3560
Endring av tillatelse Kr 3050
Mindre bygg teknisk arbeid Kr 3560

* I tillegg til basisgebyret betales kr 12,- per m2 BRA

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Gebyr 2020
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr 3050
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, inntil 1000m2 BRA Kr 5080
Stølshus Kr 5080
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mindre enn 2 år Kr 4070
Fasadeendring og tilbygg mellom 0 og 50m2 BRA Kr 3560
Søknadspliktig ombygging Kr 3050
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l. inntil 70m2 BRA Kr 3560

 

Andre gebyr
Andre gebyr
Gebyr 2020
Dispensasjon etter PBL § 19-1 Kr 16 000
Igangsettingstillatelse Kr 2520
Søknad om midlertidig brukstillatelse Kr 1000
Registrering av ikke søknadspliktig tak Kr 500
Minstegebyr, andre typer arbeid Kr 1980
Takstanalyse ifm søknad om tiltak Kr 250

Åpningstider

Man og Ons: 09.00 - 15.00
Tirs og Tors: 12.00 - 15.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda