Gebyrer

Totalt gebyr omfatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn.Gebyret rettes mot tiltakshaver og alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Basisgebyr Gebyr 2020 Gebyr 2021
Enebolig inntil 2.etg. Kr 10 160 Kr 10 310
Tomannsbolig, rekkehus, tarrasseblokk, boligblokk/sammenbygd boligbygg (+ 600 kr pr boenhet) Kr 10 160 Kr 10 310
Fritidsboliger Kr 10 160 Kr 10 310
Driftsbygninger / landbruksbygg over 1000m2 BRA Kr 10 160 Kr 10 380
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mer enn 2 år Kr 4070 Kr 4 160
Nybygg med bruksformål industri, forretning, kontor, lager, off. bygg mv.* Kr 13 210 Kr 13 490
Tilbygg bolig Kr 5080 Kr 5 230
Tilbygg næring (+12 kr per m2 BRA) Kr 5190 Kr 5 300
Søknadspliktig ombygging Kr 5190 Kr 5 300
Brygge, molo mv. Kr 3560 Kr 3 640
Brønn, basseng, dam Kr 1980 Kr 2 030
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l over 70m2 BRA Kr 4070 Kr 5 080
Fasadeendring og tilbygg over 50m2 BRA Kr 4580 Kr 5 080
Bruksendring Kr 3560 Kr 5 000
Riving Kr 3050 Kr 3 120
Byggteknisk installasjon, pipe, heis mv. Kr 1980 Kr 2 030
Oppdeling/sammenføying av seksjoner Kr 1980 Kr 2 030
Innhegning mot vei, skilt eller reklame Kr 1980 Kr 2 030
Fradeling av eiendom Kr 1980 Kr 2 030
Vesentlige terrenginngrep Kr 3560 Kr 3 640
Vei og parkeringsplasser Kr 3560 Kr 3 640
Endring av tillatelse Kr 3050 Kr 3 120
Gebyr ved avbrudd på søknad som er påbegynt behandlet Ny i 2021 Kr 2 000
Mindre bygg teknisk arbeid Kr 3560 Kr 3 640

* I tillegg til basisgebyret betales kr 12,- per m2 BRA

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Gebyr 2020 2021
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr 3050 Kr 3 120
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, inntil 1000m2 BRA Kr 5080 Kr 5 190
Stølshus Kr 5080 Kr 5 190
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mindre enn 2 år Kr 4070 Kr 4 160
Fasadeendring og tilbygg mellom 0 og 50m2 BRA Kr 3560 Kr 3 640
Søknadspliktig ombygging Kr 3050 Kr 3 120
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l. inntil 70m2 BRA Kr 3560 Kr 3 640

 

Andre gebyr
Gebyr 2020 2021
Dispensasjon etter PBL § 19-1, per disp. Kr 16 000 Kr 16 340
Igangsettingstillatelse Kr 2520 Kr 2 580
Søknad om midlertidig brukstillatelse Kr 1000 Kr 1 030
Registrering av ikke søknadspliktig tak Kr 500 Kr 520
Minstegebyr, andre typer arbeid Kr 1980 Kr 2 030
Tiltaksanalyse ifm søknad om tiltak Kr 250 Utgår

Åpningstider

Man og Ons: 10.00 - 14.00
Tirs og Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda