Gebyrer

Gebyrer

Totalt gebyr omfatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn.Gebyret rettes mot tiltakshaver og alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
Basisgebyr Gebyr 2023 Gebyr 2022 Gebyr 2021
Enebolig inntil 2.etg. Kr 9 375 Kr 10 620 Kr 10 310
Tomannsbolig, rekkehus, tarrasseblokk, boligblokk/sammenbygd boligbygg (+ 600 kr pr boenhet) Kr 13 750 Kr 10 620 Kr 10 310
Fritidsboliger Kr 8 750 Kr 10 620 Kr 10 310
Driftsbygninger / landbruksbygg over 1000m2 BRA Kr 7 500 Kr 10 700 Kr 10 380
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mer enn 2 år Kr 8 750 Kr 4 290 Kr 4 160
Nybygg med bruksformål industri, forretning, kontor, lager, off. bygg mv.* Kr 18 125 Kr 13 900 Kr 13 490
Tilbygg bolig Kr 8 125 Kr 5 390 Kr 5 230
Tilbygg næring (+12 kr per m2 BRA) Kr 8 125 Kr 5 460 Kr 5 300
Søknadspliktig ombygging Kr 8 125 Kr 5 460 Kr 5 300
Brygge, molo mv. Kr 7 500 Kr 3 750 Kr 3 640
Brønn, basseng, dam Kr 6 250 Kr 2 100 Kr 2 030
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l over 70m2 BRA Kr 6 875 Kr 5 240 Kr 5 080
Fasadeendring og tilbygg over 50m2 BRA Kr 8 125 Kr 5 240 Kr 5 080
Bruksendring Kr 8 125 Kr 5 150 Kr 5 000
Riving Kr 5 625 Kr 3 220 Kr 3 120
Byggteknisk installasjon, pipe, heis mv. Kr 5 000 Kr 2 100 Kr 2 030
Oppdeling/sammenføying av seksjoner Utgår Kr 2 100 Kr 2 030
Innhegning mot vei, skilt eller reklame Kr 5 000 Kr 2 100 Kr 2 030
Fradeling av eiendom Kr 5 000 Kr 2 100 Kr 2 030
Vesentlige terrenginngrep Kr 7 500 Kr 3 750 Kr 3 640
Vei og parkeringsplasser Kr 7 500 Kr 3 750 Kr 3 640
Endring av tillatelse Kr 3 125 Kr 3 220 Kr 3 120
Gebyr ved avbrudd på søknad som er påbegynt behandlet Kr 2 200 Kr 2 060 Kr 2 000
Mindre bygg teknisk arbeid Kr 5 000 Kr 3 750 Kr 3 640
Tiltak i grunnen (terreng/sjø) Kr 5 625 Kr 5 200 Ny i 2022
Andre tiltak Kr 6 250 Kr 5 200 Ny i 2022
Anneks Kr 6875 Kr 5 230 Ny i 2022

* I tillegg til basisgebyret betales kr 12,- per m2 BRA

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Gebyr 2023 2022 2021
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr 7 500 Kr 3 220 Kr 3 120
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, inntil 1000m2 BRA Kr 5 625 Kr 5 350 Kr 5 190
Stølshus Kr 7500 Kr 5 350 Kr 5 190
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mindre enn 2 år Kr 5 625 Kr 4 290 Kr 4 160
Fasadeendring og tilbygg mellom 0 og 50m2 BRA Kr 7 500 Kr 3 750 Kr 3 640
Søknadspliktig ombygging Kr 7 500 Kr 3 220 Kr 3 120
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l. inntil 70m2 BRA Kr 6 875 Kr 3 750 Kr 3 640
Anneks Kr 5 530 Kr 5 190 Ny i 2022

 

Andre gebyr

Andre gebyr
Gebyr 2023 2022 2021
Dispensasjon etter PBL § 19-1, per disp. Utgår Kr 16 840 Kr 16 340
Dispensasjon kategori 1: Dispensasjon fra arealformål i kommune-/reguleringsplan, plankrav og § 1-8 i PBL Kr 25 000 Kr 16 840 Kr 16 340
Dispensasjon kategori 2: Andre dispensasjoner Kr 15 000 ny i 2023 ny i 2023
Igangsettingstillatelse Kr 3 063 Kr 2 660 Kr 2 580
Søknad om midlertidig brukstillatelse Kr 1 438 Kr 1 070 Kr 1 030
Registrering av ikke søknadspliktig tak Kr 580 Kr 540 Kr 520
Minstegebyr, andre typer arbeid Kr 2 240 Kr 2 100 Kr 2 030
Tiltaksanalyse ifm søknad om tiltak Utgår Utgår Utgår

Åpningstider

Man og Ons: 10.00 - 14.00
Tirs og Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda