Krav til stikningsplan

Krav til stikningsplan

Kart/skisse skal være i målestokk 1:500 eller 1:1000.

Følgende skal være inntegnet og følge med:

  1. Koordinater på bygningshjørner
  2. Avstand til nabogrense
  3. Avstand til nabobygg

Eventuelt skal også stikningslinje kantstein og avstand til senterlinje veg være med (der det er aktuelt).

Dersom det er kontrollert mot fastmerker, skal koordinatene følge med.

Dersom eiendommen er usikker, men det er funnet grensemerker i marken, skal koordinater for innmålte grensemerker også følge med stikningsplanen.

Koordinater oppgis i Euref89 sone 32.