Garasje, bod, lekestue eller lignende

Garasje, bod, lekestue eller lignende

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig

Reguleringsplanen bestemmer hva du kan gjøre på din eiendom. Den finner du på Kommunekart.
 

Du trenger ikke å søke dersom
  • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter.
  • Det er over 1 meter til nabogrensen.
  • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt.
  • Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter.
  • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller.
  • Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din. Dette finner du i reguleringsplanen.
  • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

Du kan søke på egenhånd dersom
  • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks èn etasje høy. Bygningen kan i tillegg ha kjeller
Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
  • Bygningen er over 70 kvadratmeter eller den skal brukes til beboelse

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda