Ildsted eller skorstein

Ildsted eller skorstein

Du trenger ikke å søke dersom
  • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle

Du må likevel

  1. få ildstedet kontrollert av en kvalifisert fagperson
  2. sende melding om installering av nytt ildsted

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
  • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein som går ut over egen bruksenhet eller branncelle

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda