Påbygg, tilbygg eller kjeller

Påbygg, tilbygg eller kjeller

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg, mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover. Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate. 

Reguleringsplanen setter bestemmelser for hva du kan gjøre på din eiendom. Den finner du på Kommunekart.

Du trenger ikke å søke dersom
 • Tilbygget er inntil 15 kvadratmeter, minst 4 m fra nabogrensen. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige 2 etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt
 • Tiltaket er i tråd med bestemmelser i reguleringsplan

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Du kan søke på egenhånd dersom
 • Tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen
Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 • Du skal bygge eller rive et påbygg
 • Tilbygget er større enn 50 kvadratmeter
 • Du skal bygge under en eksisterende bygning
Du trenger ikke å søke dersom
 • Tilbygget er inntil 15 kvadratmeter, minst 4 m fra nabogrensen. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige 2 etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt
 • Tiltaket er i tråd med bestemmelser i reguleringsplan

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Du kan søke på egenhånd dersom
 • Tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen
Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
 • Du skal bygge eller rive et påbygg
 • Tilbygget er større enn 50 kvadratmeter
 • Du skal bygge under en eksisterende bygning

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda