Skilt eller reklame

Skilt eller reklame

Du trenger ikke å søke dersom
  • Skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen
  • Du skal sette opp ett virksomhetsskilt, der det ikke er andre skilt på fasaden fra før
  • Nytt skilt skal erstatte eksisterende skilt som er godkjent av kommunen tidligere

Lysende skilt er alltid søknadspliktig.

Du kan søke på egenhånd dersom
  • Skilt- og reklameinnretningen er mindre enn 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående i terrenget
Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom
  • Skiltet skal oppføres eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder
  • Du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade
  • Skiltet er større enn 6,5 kvadratmeter, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter

Vær oppmerksom på

Disse bestemmelsene gjelder ikke plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet, og heller ikke når flere skilt skal monteres på samme sted eller på samme fasade. Eksempelvis regnes montering av skilt på fasaden mot et fortau som en fare for personsikkerhet.

Åpningstider

Man - Ons: 10.00 - 14.00
Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda