Fylling

Du trenger ikke søke dersom

  • det er en mindre fylling som er over et begrenset areal. Avvik fra opprinnelig terreng må være mindre enn 3 meter i spredtbygd strøk, og 1,5 meter i tettbygd strøk
  • for rekke- og kjedehus o.l. i tett bebyggelse må ikke avviket være mer enn 0,5 meter
  • avstand fra fyllingsfot til nabogrense er minst 1 meter
  • det ikke blir hindret for frisikt mot veg

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • fyllingen er større enn nevnt ovenfor
Harald Eikrem
Beredskapskoordinator / Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 52 78 62 27
Mobil 948 03 205
Øydis T. Skåre
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 52 78 62 28

Åpningstider

Man: 09.00 - 15.00
Tirs: Stengt
Ons: 09.00 - 15.00
Tors: 09.00 - 16.00
Fre: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda