Havnevesen

Havnevesenet i Sauda drives som en egen kommunal virksomhet.

Forespørsler om kaiplass gjøres via elektronisk skjema. Skjemaet krever ikke innlogging.
Andre spørsmål rettes til Havnesjef Inge Seim (brannsjef).

Havnevesenets virksomhet er i hovedsak knyttet til skipstrafikk til og fra Sauda Smelteverk tilhørende Eramet Norway Sauda. Antall skipsanløp ligger årlig på ca. 300.

Kaien i Saudasjøen er i prosess til å bli ISPS-godkjent. Foreløpig benyttes DoS-skjema der hvor det er påkrevd.

Inge Seim
Brannsjef
E-post
Telefon 52 78 63 06
Mobil 957 87 068

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart