Havnevesen

Havnevesenet i Sauda drives som en egen kommunal virksomhet med særregnskap og inngår administrativt i Teknisk enhet. 

Forespørsler om kaiplass, kaiforhold, dybdeforhold, avgifter osv., skal rettes til Havnesjef.

Havnevesenets virksomhet er i hovedsak knyttet til skipstrafikk til og fra Sauda Smelteverk tilhørende Eramet Norway AS. Den totale tonnasje over havn ligger årlig på ca. 700 000 tonn hvorav losset tonnasje utgjør ca. 450 000 tonn og lastet tonnasje ca. 250 000 tonn.
Antall skipsanløp ligger årlig på ca. 300.

Randi Karin Habbestad
Kommunalsjef teknisk/Havnesjef
E-post
Telefon 52 78 62 21
Mobil 950 37 035

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart