Havnevesen

Havnevesenet i Sauda drives som en egen kommunal virksomhet.

Forespørsler om kaiplass gjøres via elektronisk skjema. Skjemaet krever ikke innlogging.
Andre spørsmål rettes til Havnesjef (Kommunalsjef).

Havnevesenets virksomhet er i hovedsak knyttet til skipstrafikk til og fra Sauda Smelteverk tilhørende Eramet Norway Sauda. Antall skipsanløp ligger årlig på ca. 300.

Kaien i Saudasjøen er i prosess til å bli ISPS-godkjent. Foreløpig benyttes DoS-skjema der hvor det er påkrevd.

Andreas Fløgstad
Kommunalsjef Næring og samfunn
E-post
Telefon 52 78 63 10
Mobil 922 47 383

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart