Havnevesen

Havnevesen

Havnevesenet i Sauda drives som en egen kommunal virksomhet.

Forespørsler om kaiplass gjøres via elektronisk skjema. Skjemaet krever ikke innlogging.
Andre spørsmål rettes til Havnesjef Inge Seim (brannsjef).

Havnevesenets virksomhet er i hovedsak knyttet til kaien i Saudasjøen og ved Skipsekspedisjonen. I tillegg er vi knyttet til skipstrafikk til og fra Sauda Smelteverk tilhørende Eramet Norway Sauda. Antall skipsanløp ligger årlig på ca. 300.

Kaien ved Skipsekspedisjonen og i Saudasjøen er ISPS-godkjent. Det benyttes ofte DOS for å ivareta sikkerheten ved anløp.

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kart