Generell informasjon

Generell informasjon

På nettsiden er det lagt ut generell informasjon om vanlige sakstyper. Er det noen som skal søke om sakstyper som ikke er omtalt ber vi om at de tar direkte kontakt med ansatte på kart / oppmåling for hjelp. 

Vi minner også om at det ligger mye informasjon på nettsidene til kartverket.

 

Nabovarsel

Ved søknad om deling, oppretting av festegrunn eller ved arealoverføring skal det leveres nabovarsel til berørte naboer. Alle naboer skal varsles før innsending av søknad. Ansvarlig søker må gi en frist på minimum 2 uker for merknader til nabovarselet, og at kommunen ikke skal ha gjenpart av nabovarselet. Merknader skal sendes ansvarlig søker.

Nabovarselet er bare gyldig i ett år.
 

 

Åpningstider

Mandag - Onsdag: Kl. 10.00 - 14.00
Torsdag: Kl. 10.00 - 15.00
Fredag: Kl. 10.00 - 14.00