Kart

Kart

Informasjon om kart og kartportaler

Kommunekart - kartløsning med informasjon om eiendomsgrenser og godkjente bygg og tiltak. Du finner også reguleringsplaner, kommuneplan og planregister i løsningen.

Du kan også laste ned app for bruk på nettbrett og mobiltelefon der den samme informasjonen vil være tilgjengelig.

Temakart Rogaland temaportal driftet av fylkesmannen


Andre kartportaler

Norgeskart kartportal driftet av kartverket

Se eiendom her finner du informasjon om hva som er registrert i matrikkelen om eiendommen din. Du kan også finne grunnboksinformasjon ved å logge deg inn.

Gårdskart her finner du kart og arealtall for landbrukseiendommer, NIBIO

SeNorge.no kartportal som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge. Portalen er ett samarbeid mellom NVE, met.no og Kartverket

Vegkart her finner du offentlig informasjon om veiene i Norge fra Nasjonal vegdatabank, Statens Vegvesen