Åbødalsveien, vann og avløp

Oppstart: 2017

Planlagt ferdigstilt: Høsten 2018

Hovedhensikt med prosjektet er å skifte vannledning, samt skille kloakk og overflatevann/regnvann. 
Sauda Fjernvarme AS legger også fjernvarme mot Sauda VGS, Fløgstad skule og sykehuset.

Entreprenør: Brødrene Selvik AS

Prosjektleder: Arve Ripland