Åbødalsveien

Fortell oss hva du mener om Åbødalsveien

Vi jobber for tiden med en analyse av Åbødalsveien (Coop-Solbrekk) for å se på mulige tiltak for å gjøre strekningen tryggere og triveligere for myke trafikanter. Vi vil gjerne ha innspill til arbeidet fra alle dere som bruker veien, som har barn på skoleveg her, som bor eller jobber langs veien osv.

Her kan du komme med innspill:

  • Digitalt skjema med kart: https://www.sauda.kommune.no/sd/skjema/SAO111/
  • Møt oss i Åbødalsveien tirsdag 20.september mellom 06.45 og 08.30. Vi ønsker gående og syklende God Morgen med litt frokost og kaffe som en markering av årets mobilitetsuke, og tar gjerne imot innspill og kommentarer til prosjektet her!
  • Åpent kontor: Stine i Syklande Sauda har åpent kontor på biblioteket onsdag 21. september kl. 11:00-13:00 og torsdag 22. september kl 15:30-18:00. Kom innom og slå av en prat om Åbødalsveien (eller andre innspill mht sykkel og gange).
  • Prat med oss: Det vil settes opp gruppesamtaler med konsulentene som jobber på prosjektet der vi ønsker å få med ulike deltagere. Hvis du er interessert kan du melde interesse i skjema ovenfor eller sende en e-post til stine.skrunes@sauda.kommune.no
  • Befaring: Vi vurderer å sette opp en felles befaring. Mer informasjon vil i så fall komme etter hvert. Interesse for deltagelse på ev befaring kan også meldes inn i skjema over eller på e-post.
  • Andre kanaler: Innspill kan også sendes på e-post til Stine eller via andre kanaler som Syklande Sauda på facebook/instagram.
     

Litt mer om bakgrunn for prosjektet:

Åbødalsveien er en del av Saudas sykkelvegnett som ble utarbeidet og vedtatt i 2021. Vegen er viktig bindeledd mellom sentrum og boligområder og mange ulike målpunkt ligger langs veien (legesenter, skoler,…). Det er en utfordring at veien ikke er godt nok tilrettelagt for myke trafikanter, og i det pågående prosjektet skal det utarbeides en rapport med forslag og vurdering av ulike tiltak som kan gjennomføres for å bedre forhold for myke trafikanter og gjøre det både tryggere og triveligere for disse å ferdes langs Åbødalsveien. Rapporten vil brukes som utgangspunkt for gjennomføring av tiltak. Åbøbyen er et kulturmiljø på Riksantikvarens NB!-register, og dette skal tas hensyn til i utarbeidelse av forslag til tiltak. Barn og unge og skolevei skal prioriteres.