Sykkelpost sommer 2020

Syklande Sauda inviterer små og store til å jakte sykkelposter gjennom sommeren. Postene er nærposter plassert i sentrum, sentrale turområder og langs gang- og sykkelveger. Postene står ute til 1. oktober og dere velger selv hvilken rekkefølge dere ønsker å finne postene i. 

Oversikt over hvor postene ligger finner dere her. Langs hver strekning markert med blått henger det én post. Hver post har en kode som registreres på registreringsskjema som kan lastes ned her (PDF, 431 kB). (Man kan også registrere postene om man går, sitter i barnevogn, rullestol e.l.).


Ferdig utfylt registreringsskjema sendes på e-post 
Det blir trekning av premier mellom alle deltagere som har funnet minst 10 poster.
Har du spørsmål: Send en e-post til mailadressen ovenfor.

God sommer og god tur!