Djupadalen, vann og avløp

Oppstart: 2017

Planlagt ferdigstilt: Høsten 2018

Hovedhensikt med prosjektet er å skille kloakk og overflatevann/regnvann

Entreprenør: AS Forskaling

Prosjektleder: Arve Ripland