3. etg. sykehuset

Oppstart: oktober 2018

Planlagt ferdigstilt: høst 2019

Hovedhensikten med prosjektet er å tilrettelegge for kontorlokaler til PPT og barnevernet

Entreprenør: Ryfylke Bygg, Varme & Bad, Ryfylke Elektro og Klima & Energiteknikk

Prosjektleder: Kristian Landro

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459