Avløp etappe 1 sauda

Oppstart: Juni 2021
Planlagt ferdigstilt: Vår 2022 
Hovedhensikten med prosjektet er å samle all kloakk for rensing på Tangen renseanlegg. 
Entreprenør: AS Forskaling

 
 

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853