Fløgstadvegen VA

Oppstart: April 2019

Planlagt ferdig: sommer/høst 2019

Hovedhensikt med prosjektet er å skille kloakk og overflatevann, samt at vannledningene trenger å fornyes.

Entreprenør: ikke valgt

Prosjektleder: Arve Ripland

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853