Gangbru Tangen - Sauda sentrum

Oppstart: uke 6

Planlagt ferdig: uke 22

Hovedhensikten med prosjektet er å binde sammen flott turområde ved andedammen/Lona og videre til Tangen sammen med sentrum. Arbeidet blir gjort i forbindelse med utbyggingen av uteområdet ved det nye renseanlegget. 

Entreprenør: Weldone, Br. Selvik, Varicon og Sauda installasjon

Prosjektleder: Kristian Landro

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459