Gatelys i Hellandsbygd

Oppstart: Juni 2019

Planlagt ferdigstilt: høst 2019

Hovedhensikten med prosjektet er å erstatte den gamle belysningen med ny LED belysning

Entreprenør: Aartun Transport og Sauda Installasjon

Prosjektleder: Arve Ripland

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853