Kai Saudasjøen

Oppstart: Mai 2019

Planlagt ferdigstilt: høst 2019

Hovedhensikten med prosjektet er å utvide eksisterende kai og gjøre den mer tilgjengelig fra land.

Entreprenør: ikke valgt

Prosjektleder: Kristian Landro

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459