Parkeringsplass ved Metodisten

Oppstart: Desember 2018

Planlagt ferdigstilt: høst 2019

Hovedhensikten med prosjektet er å tilrettelegge for en sentrumsnær parkering med lading for elbiler og belysning.

Entreprenør: AS Forskaling, ladeentreprenør ikke valgt

Prosjektleder: Øyvind Ljung

Øyvind Ljung
Enhetsleder teknisk drift
E-post
Mobil 902 66 167