Plastring Treaskjæret

Oppstart: vår 2020

Planlagt ferdig: vinter 2020

Hovedhensikten med prosjektet er å fikse sjøfronten slik at finmasser på baksiden av båtnaustet ikke vaskes ut i sjøen som følge av bølger fra båttrafikken. 

Entreprenør: ikke valgt

Prosjektleder: Kristian Landro

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459