Rehabilitering Sauda Rådhus

Rehabilitering Sauda Rådhus

Planlagt oppstart: august 2021

Planlagt ferdigstillelse: mars 2023

Det skal bygges om til bedre kontorplasser med ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og heis. 

Entreprenør:
j. Tufteland
Ryfylke Bygg
Karmøy Rørteknikk
Alt Heis
EM-Systemer

Prosjektleder: Mads Albertsen