Rehabilitering Sauda Rådhus

Oppstart: Juli 2021

Planlagt ferdigstilt: Oktober 2022

Det skal byggas om til betre kontorplassar med ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og heis. 

Aktører i prosjektet: J.Tufteland AS