Renseanlegg Tangen

Oppstart: Januar 2019

Planlagt ferdigstilt: høst 2019 / vinter 2020

Hovedhensikt med prosjektet er å rense kloakken før utslipp ihht. krav

Aktører i prosjektet: Asplan Viak, Omega Areal, Nordic Water, Brødrene Selvik, Ryfylke Bygg, Sauda Rørhandel, Sauda Installasjon, Klima & Energiteknikk og RS Stillas

Prosjektleder: Kristian Landro / Arve Ripland

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459
Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853