Ringledning Vangsnes

Oppstart: Juni 2020
Planlagt ferdigstilt: August 2021 
Hovedhensikten med prosjektet er å forbedre drikkevannskvaliteten skape redundans og få bedre branndekning
Entreprenør: AS Forskaling
 

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853