Sauda avløpsetappe 2

Sauda avløpsetappe 2

Planlagt oppstart: april 2022

Planlagt ferdigstillelse: april 2024.

Hovedhensikt med prosjektet er å samle kloakk for rensing på Tangen renseanlegg.
Dette er et samarbeidsprosjekt med Rogaland fylkeskommune i forbindelse med etablering av gang og sykkelsti.

Entreprenør: Ikke valgt

Prosjektleder: Arve Ripland