Søndenåhaugen VA

Oppstart: September 2020
Planlagt ferdigstilt: Vår 2022 
Hovedhensikten med prosjektet er å tette lekkasjer, skille overvann / kloakk  for rensing og forbedre drikkevannskvaliteten
Entreprenør: AS Forskaling
 

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853