Sosialboliger

Oppstart: vår 2019

Planlagt ferdigstilt: høst 2019

Hovedhensikten med prosjektet er å øke kapasiteten på kommunale sosialboliger

Entreprenør: Albin

Prosjektleder: Kristian Landro

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459