Toaletter friluftsområder

Oppstart: vår 2020

Planlagt ferdig: høst 2020

Hovedhensikten med prosjektet er å rive og bygge nytt HC WC ved Storemyr i Åbødalen, samt bygge nytt HC WC ved Rødstjørna (golf utskytning) og ved Skeivane i Nordstøldalen. 

Entreprenør: ikke valgt

Prosjekt leder: Kristian Landro

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459