Utbedring kryss ved Andedammen/stadion

Oppstart: November 2020

Planlagt ferdigstilt: Januar 2021 - asfaltering påsken 2021

Hovedhensikten med prosjektet er å  gjøre krysset og parkeringsplassen mer trafikksikker for ansatte på Eramet og brukere av Stadion. 

Entreprenør: Brødrene Selvik AS