Utbedring kryss ved Andedammen/stadion

Oppstart: November 2020


Planlagt ferdigstilt: Vår 2022


Hovedhensikten med prosjektet er å  gjøre krysset og parkeringsplassen mer trafikksikker for ansatte på Eramet og brukere av Stadion. 


Det vil også etableres rør for distribusjon av fjernvarme samt snøsmeltingsanlegg i parkeringsplassen.


Entreprenør: Brødrene Selvik AS

 

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853