VA Espeland

Oppstart: vinter 2020

Planlagt ferdig: vår/sommer 2020

Hovedhensikt med prosjektet er å skille kloakk og overflatevann, samt at vannledningene trenger å fornyes.

Entreprenør: AS forskaling 

Prosjektleder: Arve Ripland

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853