VA Solbrekk - Brekke

VA Solbrekk - Brekke

Planlagt oppstart: vår 2024

Planlagt ferdigstillelse: høst 2024.

Hovedhensikt med prosjektet er å fornye vann, avløp samt etablere overvann i forbindelse med etablering av fortau i Rogaland Fylkeskommune sitt prosjekt.

Entreprenør: Ikke valgt

Prosjektleder: Arve Ripland