VA Solbrekk - Brekke

VA Solbrekk - Brekke

Planlagt oppstart: april 2023

Planlagt ferdigstillelse: april 2024.

Hovedhensikt med prosjektet er å fornye vann, avløp samt etablere overvann i forbindelse med etablering av fortau i Rogaland Fylkeskommune sitt prosjekt.

Entreprenør: Ikke valgt

Prosjektleder: Arve Ripland

 

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 99 26 08 53