VA Vangnes

VA Vangnes

Planlagt oppstart: april 2023

Planlagt ferdigstillelse: desember 2023

Hovedhensikt med prosjektet er å samle kloakk for rensing på Tangen renseanlegg samt skifte vannledning.

Entreprenør: Ikke valgt

Prosjektleder: Arve Ripland