Vannledning Saunes

Oppstart: Juni 2020
Planlagt ferdigstilt: Vår 2022 
Hovedhensikten med prosjektet er å tette lekkasjer og forbedre drikkevannskvaliteten
Entreprenør: Aartun Transport AS

Arve Ripland
Ingeniør Prosjekt
E-post
Mobil 992 60 853