Fløgstadneset, vann og avløp

Oppstart: 2017

Planlagt ferdigstilt: Høsten 2018

Hovedhensikt med prosjektet er å skille kloakk og overvann/regnvann

Entreprenør: Aartun Transport AS

Prosjektleder: Arve Ripland