Ringhagen vann

Planlagt oppstart: August/september 2018

Planlagt ferdigstilt: Vinter 2018

Hovedhensikt med prosjektet er å etablere ringledning for vannforsyning mellom Grønsdal og Ringhagen.

Entreprenør: AS Forskaling

Prosjektleder: Arve Ripland