Trapp i Kastfoss

Oppstart: Juni 2019

Planlagt ferdigstilt: høst 2019

Hovedhensikten med prosjektet er å erstatte den gamle trappen med noe fint og varig

Entreprenør: HS Maskin AS

Prosjektleder: Kristian Landro

Kristian Landro
Prosjektleder bygg
E-post
Mobil 450 00 459