Gebyrer/priser

Gebyrer/priser

Mottak av avfall fra private
Mottak av avfall fra private
Type avfall Pris
Sortert privatavfall 2 200/tonn
Usortert privatavfall Kr 3 400/tonn
Papp Gratis
Matavfall Kr 2 740/tonn
Rent trevirke 2000,-/tonn
Metall 1400,-/tonn
Trykkimpregnert/Kreosot Kr 3 620/tonn
Asbest/Eternitt, inntil 1 tonn Gratis
Asbest/Eternitt, over 1 tonn Kr 3 830/tonn
Papir Gratis
Asfalt Kr 140/tonn
Plast fra husholdning Gratis
Hageavfall Gratis
El-avfall Gratis
Farlig avfall fra privat husholdning Gratis
Jord og grusmasser Gratis
Glassflasker og metallbokser Gratis
Rene takstein, murstein og belegningssteiner som kan brukes som fyllmasser Kr 140/tonn
Kunstig stein og fliser med betongrester og uten datablad Kr 3400/tonn

 

Priser på søppelsekker

Rull med poser til plastavfall: Gratis
Rull med biposer: Gratis
Rull med poser til restavfall (10 poser): 440 kroner
Per pose til restavfall: 44 kroner

Posene kan hentes på Kundetorget eller Sorteringsanlegget.

Vi minner om at vi fra 01.03.20 ikke tar i mot sorte søppelsekker. Alt restavfall skal leveres i blanke sekker.

Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Gebyrene er inklusiv 25% mva Pris 2024 Pris 2023
Renovasjonsavgift, per bolig/abonnent kr 3 655 kr 4 046
Hytterenovasjon, per bolig/abonnent kr 1 071 kr 1 185
Abonnenter som komposterer, per bolig/abonnent kr 2 365 kr 2 616
Abonnenter med felles biodunk, per bolig/abonnent kr 3 250 kr 3 596
Abonnenter stor dunk kr 5 480 kr 6 063

 

Der det er regulert til bolig skal det ikke innvilges hytterenovasjon eller gis fritak for renovasjon. Tidligere gitte dispensasjoner oppheves fra 01.01.2011.

 

Her kan du søke fritak fra kommunale gebyrer

Sorteringsanlegget
Mobil 99 08 27 98

Adresse

Birkelandsvegen 152
4200 Sauda