Gebyrer/priser

Renovasjon og avfall

Mottak av avfall fra private
Gebyrer for mottak av avfall 2019
Mottak av avfall fra private
Type avfall Pris
Sortert privatavfall 2000,-/tonn
Usortert privatavfall 3100,-/tonn
Papp Gratis
Matavfall 2500,-/tonn
Rent trevirke 2000,-/tonn
Metall 1400,-/tonn
Trykkimpregnert/Kreosot 3300,-/tonn
Asbest/Eternitt 3500,-/tonn
Papir Gratis
Asfalt 100,-/tonn
Plast fra husholdning Gratis
Hageavfall Gratis
El-avfall Gratis
Farlig avfall fra privat husholdning Gratis
Jord og grusmasser Gratis
Glassflasker og metallbokser Gratis

 

Priser på søppelsekker

Rull med poser til plastavfall: Gratis
Rull med poser til restavfall (28 poser): 1144 kroner
Per pose til restavfall: 44 kroner

Posene kan hentes på Kundetorget eller Sorteringsanlegget

Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Gebyrene er inklusiv 25% mva Pris 2019
Renovasjonsavgift, per bolig/abonnent Kr 3 510
Hytterenovasjon, per bolig/abonnent Kr 1 030
Abonnenter som komposterer, per bolig/abonnent Kr 2 260
Abonnenter med felles biodunk, per bolig/abonnent Kr 31 10
Abonnenter stor dunk Kr 5 250

 

Der det er regulert til bolig skal det ikke innvilges hytterenovasjon eller gis fritak for renovasjon. Tidligere gitte dispensasjoner oppheves fra 01.01.2011.

Sorteringsanlegget
Telefon 52 78 38 87
Mobil 990 82 798

Åpningstider

Avfall fra private:
Mandag: 12.00 - 14.30
Onsdag: 12.00 - 14.30 og 16.00 - 19.00
Torsdag: 12.00 - 14.30

Adresse

Birkelandsvegen 152
4200 Sauda