Gebyrer/priser

Mottak av avfall fra private
Mottak av avfall fra private
Type avfall Pris
Sortert privatavfall 2 200/tonn
Usortert privatavfall Kr 3 400/tonn
Papp Gratis
Matavfall Kr 2 740/tonn
Rent trevirke 2000,-/tonn
Metall 1400,-/tonn
Trykkimpregnert/Kreosot Kr 3 620/tonn
Asbest/Eternitt, inntil 1 tonn Gratis
Asbest/Eternitt, over 1 tonn Kr 3 830/tonn
Papir Gratis
Asfalt Kr 140/tonn
Plast fra husholdning Gratis
Hageavfall Gratis
El-avfall Gratis
Farlig avfall fra privat husholdning Gratis
Jord og grusmasser Gratis
Glassflasker og metallbokser Gratis
Rene takstein, murstein og belegningssteiner som kan brukes som fyllmasser Kr 140/tonn
Kunstig stein og fliser med betongrester og uten datablad Kr 3400/tonn

 

Priser på søppelsekker

Rull med poser til plastavfall: Gratis
Rull med biposer: Gratis
Rull med poser til restavfall (10 poser): 440 kroner
Per pose til restavfall: 44 kroner

Posene kan hentes på Kundetorget eller Sorteringsanlegget.

Vi minner om at vi fra 01.03.20 ikke tar i mot sorte søppelsekker. Alt restavfall skal leveres i blanke sekker.

Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Gebyrene er inklusiv 25% mva Pris 2023 Pris 2022
Renovasjonsavgift, per bolig/abonnent Kr 4 046 Kr 2 554
Hytterenovasjon, per bolig/abonnent Kr 1 185 Kr 750
Abonnenter som komposterer, per bolig/abonnent Kr 2 616 Kr 1 660
Abonnenter med felles biodunk, per bolig/abonnent Kr 3 596 Kr 2 280
Abonnenter stor dunk Kr 6 063 Kr 3 830

 

Der det er regulert til bolig skal det ikke innvilges hytterenovasjon eller gis fritak for renovasjon. Tidligere gitte dispensasjoner oppheves fra 01.01.2011.

Sorteringsanlegget

Adresse

Birkelandsvegen 152
4200 Sauda