Gebyrer/priser

Renovasjon og avfall

Mottak av avfall fra private
Mottak av avfall fra private
Type avfall Pris
Sortert privatavfall 2 130/tonn
Usortert privatavfall Kr 3 300/tonn
Papp Gratis
Matavfall Kr 2 660/tonn
Rent trevirke 2000,-/tonn
Metall 1400,-/tonn
Trykkimpregnert/Kreosot Kr 3 510/tonn
Asbest/Eternitt, inntil 1 tonn Gratis
Asbest/Eternitt, over 1 tonn Kr 3 710/tonn
Papir Gratis
Asfalt Kr 130/tonn
Plast fra husholdning Gratis
Hageavfall Gratis
El-avfall Gratis
Farlig avfall fra privat husholdning Gratis
Jord og grusmasser Gratis
Glassflasker og metallbokser Gratis

 

Priser på søppelsekker

Rull med poser til plastavfall: Gratis
Rull med biposer: Gratis
Rull med poser til restavfall (10 poser): 440 kroner
Per pose til restavfall: 44 kroner

Posene kan hentes på Kundetorget eller Sorteringsanlegget

Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Renovasjonsavgift / hytterenovasjon
Gebyrene er inklusiv 25% mva Pris 2020 Pris 2021
Renovasjonsavgift, per bolig/abonnent Kr 3 502 Kr 2 970
Hytterenovasjon, per bolig/abonnent Kr 1 020 Kr 870
Abonnenter som komposterer, per bolig/abonnent Kr 2 265 Kr 1 920
Abonnenter med felles biodunk, per bolig/abonnent Kr 3 118 Kr 2 640
Abonnenter stor dunk Kr 5 250 Kr 4 450

 

Der det er regulert til bolig skal det ikke innvilges hytterenovasjon eller gis fritak for renovasjon. Tidligere gitte dispensasjoner oppheves fra 01.01.2011.

Sorteringsanlegget
Mobil 990 82 798

Adresse

Birkelandsvegen 152
4200 Sauda